header
Kontakt

Peho s.r.o.
Volgogradská 13
Areál Vukov, Prešov

mob: 0903 60 40 33
e-mail: pehosro@gmail.com

Náš tím

Pri výbere pracovníkov pre našu firmu kladieme dôraz na odbornú pripravenosť a bezúhonnosť .

Všetci pracovníci sú pravidelne školení o dodržiavaní predpisov BOZP a PO pri práci, o optimálnom využití strojového parku a čistiacich prostriedkov. V pravidelnej perióde ich školíme v komunikácii a vystupovaní voči zákazníkom.

V pravidelných , ale i nepravidelných periódach, sú vykonávané kontroly riadiacimi pracovníkmi a ich výsledky sú pravidelne vyhodnocované so zákazníkom.

Všetky údaje sú zdokumentované a následne vyhodnocované.
Pravidelne je vyhodnocovaná odozva pracovníkov voči firme, získané poznatky a pripomienky sa prejavujú v optimalizovaní pracovných podmienok.